Skip to content

Als het aankomt op de energietransitie, circulaire economie of AVG/cyber security, zien veel bedrijven door de bomen het bos niet meer. Qua wet- en regelgeving speelt er veel, en niet iedere oplossing is voor ieder bedrijf de juiste. Gelukkig zijn er veel quick wins te behalen op deze gebieden. Bij het AVG Circular Team helpen studenten mkb-bedrijven met dit soort quick wins.

De werkwijze is als volgt: In multi-level en multidisciplinaire teams gaan mbo- en hbo-studenten samen als een A-team naar mkb’ers toe om binnen één dag alle quick wins op het gebied van de genoemde thema’s te realiseren. Voor het thema AVG/Cyber, valt te denken aan thema’s als: wachtwoordbeleid, laptopbeveiliging, website beveiliging, opslag van gegevens, etc. De studenten zijn hier specifiek voor getraind door externe partijen, zoals een juridische partner en een partner in de energietransitie. De studenten gaan dus goed voorbereid op pad en zorgen voor snelle winst bij het mkb.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals klant- en medewerkersgegevens, gelden sinds mei  2018 strengere normen en zijn er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. Dit is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer dan 50% van de mkb-bedrijven is hier echter onvoldoende op ingericht. Hetzelfde geldt voor de energietransitie. Mkb’ers moeten hiermee aan de slag, maar weten vaak niet waar te beginnen en waar de quick wins te halen zijn. Deze quick wins zijn precies waar dit experiment voor is: mbo/hbo-studenten gaan samen als een A-team naar mkb’ers toe om binnen één dag alle quick wins op het gebied van AVG/Cyber of de energietransitie/circulair te implementeren. 

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

Door dit experiment werken studenten onder begeleiding van docenten en externe deskundigen aan relevante  maatschappelijke vraagstukken bij mkb’ers. Dit zijn relevante samenwerkingskansen tussen studenten en het mkb. De mkb-bedrijven krijgen niet alleen de quick wins uit dit experiment als resultaat, maar leren daarnaast de kennisinstellingen kennen, gaan meer samenwerken en krijgen contact met het talent dat in de toekomst bij hen zou kunnen werken. De inhoudelijk deskundige partijen worden ingehuurd om de studenten extra kennis bij te brengen over de betreffende onderwerpen. Dit zorgt voor meer inhoudelijke kennis bij docenten, maar ook voor meer inzicht in de wereld waar mkb’ers in werken. 

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: NHL Stenden, ROC Friese Poort, ROC Friesland
  • Eerstelijnsorganisatie: Ynbusiness
  • Type experiment: outside-in en inside-out
  • Regionale impact: Friesland
  • Looptijd: 9 januari 2023 – 31 juni 2023
  • Contactpersoon: Dennis Carton, denniscarton@ynbusiness.nl