Maak kennis met het team

Werkpakketleiders

De werkpakketleiders van KONNECT zien erop toe dat de samenwerkingsexperimenten (tussen kennisinstellingen en bedrijven) in goede banen worden geleid. Per innovatie-thema zijn er twee werkpakketleiders verantwoordelijk. Onder hun foto vertellen zij waarom zij zich graag inzetten voor KONNECT:

Circulaire economie

Liesbeth Horstmann

Drenthe College

“Samen staan we sterker en komen we verder in de transities.”

Tjitske Kiemel

Ik Ben Drents Ondernemer

“Co-creatie leidt tot innovatie!”Digitalisering

Rian van Diedenhoven

Economic Board Groningen

“Digitalisering is voor zowel het mkb als kennisinstellingen een thema waar hard aan gewerkt wordt.”

Annette Dupree

Werkplaats Online Ondernemen Groningen

“Door samenwerking kunnen we het Noorden en de ondernemers nog meer bieden.”

Hernieuwbare energie

Gerard Sijpkens

Ekwadraat

Renate Westdijk

Ynbusiness

“Ik heb de overtuiging dat we in Noord-Nederland op goud zitten!”

Infrastructuur

Renée Oosterwijk

Noorderpoort

“Innovatie en kennisvalorisatie in Noord-Nederland kan alleen samen bereikt worden.”

Jan Buiten

Rijksuniversiteit Groningen

“Alleen door samenwerking kan waarde ontstaan.”

KONNECT-trainees

Deze zes young professionals zetten zich een jaar lang in voor de experimenten en activiteiten van KONNECT. Of het nou gaat om het organiseren van een meeting, het rapporteren van de voortgang van een samenwerkingsproject of het meedenken over een communicatiestrategie — onze trainees schieten te hulp.

Hieronder vind je hun contactinformatie. Op de pagina achter ‘Lees meer over mij’ stellen de trainees zich persoonlijk aan je voor.

KONNECT-managers

Onze managers kijken mee met de experimenten van KONNECT. Zij werken aan een betere samenwerking tussen noordelijke kennisinstellingen en mkb-bedrijven, zodat deze samen meer voor de regio kunnen betekenen. Ontzettend waardevol, maar waarom eigenlijk? Ze vertellen het zelf.

Onder hun foto geven ze antwoord op de vraag: Ik vind KONNECT belangrijk, omdat… 

Hendrik Jan Hoekstra

Friesland College

 … we op de keper beschouwd met z’n allen in Noord-Nederland willen werken aan een inclusieve en welvarende regio. Een regio die het voor ondernemers, studenten en inwoners waard is om in gezamenlijkheid te ontwikkelen.

Kees Tuin

GroBusiness

Martin Wijnia

Hogeschool Van Hall Larenstein

… verbinden de basis is van prachtige producten!

Peter van Kampen

Rijksuniversiteit Groningen

… we nu als Noord-Nederland een uniek momentum hebben om structurele verandering in gang te zetten voor meer regionale impact en samenwerking.

Robert Dreier

NHL Stenden Hogeschool

… ondernemers in de tijd van transities zó veel profijt kunnen hebben van de bestaande kennis en innovaties die bij de noordelijke kennisinstellingen aanwezig is.

Chris Kesting

Terra

… elkaar vinden en weten te verbinden een voorwaarde is voor valorisatie!

Adri Mertens

Alfa-college

… samenwerken leuk is en de basis van succes.

Stieneke Boerma

Noorderpoort

… het een unieke kans is mbo, hbo en universiteit in drie provincies te laten samenwerken. Met elkaar én met het mkb in de regio.

Maarten Goddijn

IBDO

… het mkb op vele manieren kan profiteren van de kennis van onderwijs- en kennisinstellingen en vice versa.

Dennis Carton

Ynbusiness

Suzanne van Wylick

ROC Friese Poort

… we met samenwerking een krachtige leercultuur creëren voor een brede welvaart. Ecologie, economie en sociaal-maatschappelijk in balans.

Wytze Rijke

TCNN

… er in Noord-Nederland nog zoveel belangrijke kennis en ervaring tussen mkb en kennisinstellingen kan worden gedeeld!

Lieke Kas

TCNN

… samen sta je sterker!

Anouk Verstegen

Hanzehogeschool Groningen

… we door duurzaam samen te werken en samen te leren elkaars krachten ontdekken en in gezamenlijkheid impact realiseren in Noord-Nederland.

Rinze Fokkema

Aeres

…als we écht iets willen bereiken, we dat gezamenlijk moeten doen.

Bestuur

Erica Schaper
NHL Stenden
erica.schaper@nhlstenden.com

Arwin Nimis
Drenthe College
a.nimis@drenthecollege.nl

 

Raad van Advies

Joyce Walstra
Oranjewoud Academy
joyce.walstra@oranjewoudacademy.com

Margriet Bouma
Metaalunie
bouma@metaalunie.nl

Allard van Dijk
Ministerie van Economische Zaken
a.g.vandijk@minezk.nl

Carlo Ezinga
Rabobank
carlo.ezinga@rabobank.nl