Skip to content

KONNECT vergroot de noordelijke innovatiekracht

en brengt onderwijs en mkb dichter bij elkaar

In het Noorden weten we van aanpakken. We hebben goede denkers en misschien nóg wel betere doeners: mensen die kennis opdoen, ontwikkelen en toepassen in de praktijk. Met meer dan 13 kennisinstellingen in Noord-Nederland — van mbo tot wo — zijn we dan ook gebaat bij een goede samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

KONNECT wil deze samenwerking stimuleren. Ons doel is om mkb-bedrijven effectiever te laten samenwerken met kennis- en onderwijsinstellingen voor meer innovatie in de noordelijke regio. Zo bouwen we mee aan een sterk innovatie-ecosysteem.

Nieuw: 4-daags ontwikkelprogramma Konnecting the DOTS


Ons werkproces

Bij KONNECT draait het om experimenteren. We willen leren hoe Noord-Nederlandse kennisinstellingen samen met bedrijven meer innovatie creëren.

Tijdens het leerproces doorlopen we deze onderdelen:

Nieuws

Het adviesrapport en samenwerkingscanvas van KONNECT

Tijdens de finale bijeenkomst op vrijdag 6 oktober presenteerden we ons adviesrapport en samenwerkingscanvas.

Leren van andere samenwerkingsprojecten: in gesprek over de Smart Industry Hub

Hans Praat: “Het doel is heel simpel: met de SIH willen we industriële mkb-bedrijven, ook wel productiebedrijven, ondersteunen op het gebied van digitalisering.”

Agenda

Bedrijven vertellen:
over samenwerken met kennisinstellingen

Play Video

Miedema Bouwmaterialen en Hotel Via Via

Play Video

Ecoras en BioBTX

Play Video

Philips Drachten

Onze innovatie-thema’s

Wie wil innoveren, kiest voor verandering. Als de noordelijke kennisinstellingen willen bijdragen aan een gezonde, groenere en innovatieve regio – zoals beoogd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – moeten we inzetten op de veranderingen die daarvoor nodig zijn. De experimenten van KONNECT sluiten daarom aan bij de transities van de noordelijke RIS3:

van een lineaire naar een circulaire economie

van fossiele naar hernieuwbare energie

van zorg naar (positieve) gezondheid

van analoog naar digitaal

Experimenten

Wat leren we tijdens onze experimenten? Welke mensen zijn betrokken en welke bijdrage willen zij leveren? Op de pagina’s van onze experimenten vertellen we je meer.

Ondernemersloket

Circular Plastics

Leergang Circulaire Economie