Skip to content

KONNECT vergroot de noordelijke innovatiekracht

en brengt onderwijs en mkb dichter bij elkaar

In het Noorden weten we van aanpakken. We hebben goede denkers en misschien nóg wel betere doeners: mensen die kennis opdoen, ontwikkelen en toepassen in de praktijk. Met meer dan 13 kennisinstellingen in Noord-Nederland — van mbo tot wo — zijn we dan ook gebaat bij een goede samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

KONNECT wil deze samenwerking stimuleren. Ons doel is om mkb-bedrijven effectiever te laten samenwerken met kennis- en onderwijsinstellingen voor meer innovatie in de noordelijke regio. Zo bouwen we mee aan een sterk innovatie-ecosysteem.

Nieuw: 4-daags ontwikkelprogramma Konnecting the DOTS


Ons werkproces

Bij KONNECT draait het om experimenteren. We willen leren hoe Noord-Nederlandse kennisinstellingen samen met bedrijven meer innovatie creëren.

Tijdens het leerproces doorlopen we deze onderdelen:

Nieuws

Leren van andere samenwerkingsprojecten: in gesprek over de Smart Industry Hub

Hans Praat: “Het doel is heel simpel: met de SIH willen we industriële mkb-bedrijven, ook wel productiebedrijven, ondersteunen op het gebied van digitalisering.”

Leren van andere samenwerkingsprojecten: in gesprek over Gas 2.0

Michaela Zwaan: “Gas 2.0 was een programma in het kader van het regionaal investeringsfonds mbo: een subsidieregeling voor publiek-private samenwerkingen om de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven te stimuleren.”

Agenda

dinsdag 26 september 2023
9.00-12.30 uur
Perron038 
(Hanzelaan 95B, Zwolle)
  • maandag 25 september
  • donderdag 12 oktober
  • donderdag 2 november
  • donderdag 30 november

vrijdag 6 oktober 2023
12.45 – 15.00 uur

De Fabriek (James Wattstraat 4,
8912 AR Leeuwarden)

Bedrijven vertellen:
over samenwerken met kennisinstellingen

Play Video

Miedema Bouwmaterialen en Hotel Via Via

Play Video

Ecoras en BioBTX

Play Video

Philips Drachten

Onze innovatie-thema’s

Wie wil innoveren, kiest voor verandering. Als de noordelijke kennisinstellingen willen bijdragen aan een gezonde, groenere en innovatieve regio – zoals beoogd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – moeten we inzetten op de veranderingen die daarvoor nodig zijn. De experimenten van KONNECT sluiten daarom aan bij de transities van de noordelijke RIS3:

van een lineaire naar een circulaire economie

van fossiele naar hernieuwbare energie

van zorg naar (positieve) gezondheid

van analoog naar digitaal

Experimenten

Wat leren we tijdens onze experimenten? Welke mensen zijn betrokken en welke bijdrage willen zij leveren? Op de pagina’s van onze experimenten vertellen we je meer.

Ondernemersloket

Circular Plastics

Leergang Circulaire Economie