Skip to content

Digitale werkplaatsen in alle drie de provincies helpen ondernemers bij hun eerste stappen naar (verdere) digitalisering. Het feit dat werkplaatsen dichtbij in de regio bereikbaar zijn voor ondernemers, maakt ze laagdrempelig en toegankelijk — dit is een pluspunt. Het nadeel van drie afzonderlijke werkplaatsen is echter dat de scope waarmee zij de ondernemer bedienen in elke provincie anders is. Daarmee bieden de werkplaatsen de ondernemer maar op een beperkt thematisch (digitaliserings)gebied een oplossing. Oplossingen voor bedrijven zijn daarmee versplinterd over de regio’s.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Het experiment Digitale werkplaatsen Noord-Nederland gaat uitzoeken in hoeverre er nog beter in de hulpbehoefte van ondernemers op gebied van digitalisering kan worden voorzien. Doel is om te onderzoeken welke mate van ‘nabijheid’ in de regio nodig is om voor ondernemers ook echt ‘bereikbaar’ te zijn. Een idee is om ‘kennis door het Noorden te laten reizen’ om sneller aan meer ondernemers ondersteuning te kunnen bieden. Digitale werkplaatsen zouden dan meer een ‘one-stop-shop’ op een breed terrein van digitalisering kunnen zijn. Dit experiment gaat de behoefte en slagingskans hiervan onderzoeken.

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

De inschatting is dat ondernemers met een digitaliseringsvraagstuk beter kunnen worden geholpen op een breder  digitaliseringsterrein als de drie digitale werkplaatsen samenwerken. Daarbij wordt de herkenbaarheid van de digitale werkplaats(en) groter en voor ondernemers is duidelijk wat ze er kunnen verwachten. Zo kunnen mkb-bedrijven uit de regio grotere stappen maken op het gebied van digitalisering.

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: RUG, Hanzehogeschool, NHL Stenden, Alfa College, Drenthe College, Friesland College, Friese Poort, Noorderpoort
  • Eerstelijnsorganisaties: GroBusiness, Ynbusiness, Ik Ben Drents Ondernemer
  • Type experiment: outside-in en inside-in
  • Regionale impact: Drenthe, Friesland en Groningen
  • Looptijd: 9 januari 2023- 15 juli 2023
  • Contactpersoon: Anouk Verstegen, a.verstegen@pl.hanze.nl