Skip to content

In de praktijk zien we dat er vragen en hulpbehoeften spelen bij het mkb, waar het onderwijs uitkomst bij kan bieden. Echter vinden deze beide partijen elkaar niet altijd en blijkt samenwerking vaak lastig te organiseren. Dit experiment verkent een gebiedsgerichte, integrale aanpak om opdrachten op te halen bij het mkb en samenwerking af te stemmen. Daarbij is een projectbureau gewenst om de coördinatie op de agenda te managen, de uitvoering van projecten daarbinnen te overzien, de resultaten te verspreiden, en de leerervaringen op te schalen en te borgen in het Noord-Nederlandse kennis- en innovatie-ecosysteem.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Tijdens dit project wordt verkend wat er nodig is voor het opzetten van een zogenaamd Eemsdelta projectbureau als regisserende entiteit. We brengen de (rand)voorwaarden en condities in kaart voor het succes van een dergelijk projectbureau, bijvoorbeeld met betrekking tot elkaar (fysiek/digitaal) ontmoeten, het ontwikkelen van een common language, het vormen van een duidelijk netwerkdoel, de invulling van meerlagigheid, etc. De focus ligt op het ontwikkelen van een structurele methode om — samen met de kennisinstellingen en het mkb in de Eemsdelta — in beeld te brengen welke vragen en opdrachten er spelen, en wie welke rol hierin heeft.

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

Door de werkwijze van een projectbureau gezamenlijk te ontwikkelen en direct in de praktijk uit te voeren, wordt deze getest en worden de eerste innovatieopdrachten opgehaald. Het mkb ontvangt zodoende hulp bij hun opdrachten, terwijl er wordt gekeken naar wat wel en niet werkt. De beproefde opzet van een regisserend projectbureau kan vervolgens in andere regio’s worden gebruikt en zal de verdere ontwikkeling van de Campus en gebiedsontwikkeling in relatie tot de ‘Universiteit van het Noorden’ versnellen.

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: RUG, Hanzehogeschool, Noorderpoort
  • Eerstelijnsorganisatie: GroBusiness
  • Aantal betrokken bedrijven: 6
  • Type experiment: Oudside-in en inside-out
  • Regionale impact: Groningen
  • Looptijd: 9 januari – 1 september 2023
  • Contactpersoon: Peter van Kampen,  p.r.van.kampen@rug.nl