Skip to content

Een leven lang leren, dat is het idee achter het experiment Leer- en ontwikkelcultuur. Het project bevordert het (in)formele leren tijdens de loopbaan van werknemers van mkb-bedrijven. Kennisinstellingen en bedrijven onderzoeken samen wat hiervoor nodig is in de vorm van leertafels die meerdere malen bijeenkomen. Hierbij verkennen ze leervragen, methodieken en mogelijke manieren ondernemers te bereiken, waaronder de taal waarin zij worden aangesproken.

Op basis van de opbrengsten start iedere leertafel een tweede experiment, waarin bedrijven concreet aan de slag gaan met verschillende methoden ter bevordering van de leercultuur. Denk hierbij aan het inzetten van leercoaches, verschillende vormen van leren en ontwikkelen, collegiale in- en uitleen om arbeidsverlies van scholingsdeelname op te vangen en begeleiding. De opgedane inzichten zijn input voor het in te richten kennisplatform en voor het ontwikkelen van een menukaart van gestandaardiseerde werkwijzen, waar ook andere ondernemers gebruik van kunnen maken. Door middel van dit onderzoek wordt de nul-situatie in beeld gebracht van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in Noord-Nederland.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

We willen het (in)formele leren gedurende de loopbaan bevorderen door middel van het versterken van de leer- en ontwikkelcultuur in bedrijven in Noord-Nederland. Door meer samenwerking tussen kennisinstellingen en het mkb op dit thema, kunnen we praktische handvatten en oplossingen verkennen, die zowel tegemoetkomen aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt, als bijdragen aan de lange termijn doelstellingen zoals leven lang ontwikkelen.

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

Noord-Nederlandse werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen willen landelijk vooroplopen in het leven lang ontwikkelen van de gehele beroepsbevolking. De urgentie is groot, want de tekorten op de arbeidsmarkt lopen op, terwijl er professionals nodig zijn voor de transities waar in het Noorden aan gewerkt wordt (zorg, energie, digitalisering, circulaire economie). Het experiment Leer- en ontwikkelcultuur wil hieraan bijdragen.

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: RUG, Hanzehogeschool, NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Alfa College, Drenthe College, Friesland College, ROC Friese Poort, Noorderpoort, Terra
  • Eerstelijnsorganisaties: Ik Ben Drents Ondernemer, Ynbusiness, GroBusiness
  • Aantal betrokken bedrijven: naar verwachting 75-100
  • Type experiment: outside-in en inside-out
  • Regionale impact: Drenthe, Friesland en Groningen
  • Looptijd: 9 januari 2023 – 1 oktober 2023
  • Contactpersoon: Arjan Edzes, a.j.e.edzes@pl.hanze.nl