Skip to content

Het experiment MKB Digitaal Noord-Nederland wil mkb-ondernemers begeleiden in hun een route naar digitalisering en digitale transformatie. Door ondernemers te helpen bij het formuleren van hun vraag of probleemsituatie — die nu vaak ongericht en onduidelijk blijkt — kan een passend aanbod worden gepresenteerd. Onderwijsinstellingen bezitten een enorme hoeveelheid aan kennis en ondersteuningsmogelijkheden, van hubs tot programma’s en steeds weer nieuwe initiatieven, maar door de diversiteit kan het een uitdaging zijn om de juiste schakel te vinden. MKB Digitaal Noord-Nederland wil hier verandering in brengen.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Digitale transitie van het mkb in Noord-Nederland verloopt te traag. Recent onderzoek toont aan dat er nog weinig aanspraak wordt gedaan op de kennis en inzichten van kennisinstellingen in Noord-Nederland. Daarnaast blijkt het moeilijk voor het mkb om de kennisinstellingen te vinden en/of contact met hen te leggen. Door een persoonlijk gesprek aan te bieden aan ondernemers en hierna te faciliteren bij het zoeken naar de meest geschikte kennisinstelling, willen we het mkb ondersteunen in het proces van hulp zoeken.

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

De grote toegevoegde waarde voor de mkb-ondernemer is dat hij via een persoonlijk adviesgesprek wordt meegenomen in de mogelijkheden die een digitaliseringsstap voor de ondernemer kan betekenen. Gezamenlijk wordt een opdracht geformuleerd voor de eerste (of volgende) stap. Vervolgens wordt de ondernemer warm doorverwezen naar de kennisinstelling die de geformuleerde opdracht als beste kan afhandelen. De voortgang en het resultaat worden gemonitord om de toegevoegde waarde van de kennisinstelling te meten, en de  ondernemer ook tijdens dit proces te ondersteunen. Hierdoor krijgt de ondernemer makkelijker en beter toegang tot de kennisinstellingen, wat ook in de toekomst tot effectievere en efficiëntere hulp leidt.

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: RUG, Hanzehogeschool, Alfa College, Noorderpoort
  • Eerstelijnsorganisaties: GroBusiness, Ynbusiness, Ik Ben Drents Ondernemer
  • Type experiment: outside-in
  • Regionale impact: Drenthe, Friesland en Groningen
  • Looptijd: 9 januari 2023 – 31 juli 2023
  • Contactpersoon: Kees Tuin, keestuin@grobusiness.nl