Skip to content

Stel je voor: je bent ondernemer en zoekt een stagiair of een oplossingsgerichte aanpak bij een probleem binnen jouw bedrijf — waar begin je dan? Bij het ondernemersloket kunnen Friese mkb’ers voortaan terecht met dergelijke hulpvragen. Daarbij kan het gaan om stageplaatsen, onderzoeksopdrachten of langlopende casussen.

Het kernteam van het ondernemersloket – bestaande uit één contactpersoon van elk van de vier betrokken kennisinstellingen – bespreekt tweewekelijks de binnengekomen verzoeken en koppelt deze aan de meest geschikte instelling en persoon. Ook faciliteren zij in het formuleren van de hulpvraag en zorgen zij ervoor dat de mkb’ers zo goed mogelijk worden bediend. Zo ontzorgt het loket ondernemers bij het vinden van de juiste match met kennisinstellingen, docenten en studenten.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Het is een vaak gehoorde ergernis: mkb’ers willen graag opdrachten neerleggen bij kennisinstellingen voor onderzoek en uitvoering maar ze vinden moeilijk contact bij deze kennisinstellingen. Hetzelfde geldt voor het vinden van een juiste student voor een stage. Via algemene telefoonnummers van de instellingen is het heel lastig om bij de juiste docent uit te komen die zo’n opdracht wil uitvoeren met studenten. Wanneer ze wel contact vinden, lopen ze tegen de regels en het ritme van de instellingen  aan: studenten zijn alleen in strak afgebakende periodes beschikbaar voor opdrachten en  kunnen op slechts twee momenten per jaar starten. Opdrachten van mkb’ers voldoen niet altijd aan de voorwaarden voor stageopdrachten of minoropdrachten en dit proces wordt als tijdrovend en bureaucratisch ervaren. Dit zorgt ervoor dat mkb’ers afhaken en het innovatiepotentieel dat bij kennisinstellingen zit niet benutten voor hun bedrijf en de regio. Door één loket te creëren waar alle betrokken kennisinstellingen hun aandeel in leveren, ontstaat er een centrale plek waar het mkb terecht kan met vraagstukken en stage-aanbod, waardoor er effectief gematcht kan gaan worden. Dit loket zal zo ingericht worden dat het aansluit op de behoeften van de mkb’er.

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

Dit experiment ontzorgt het mkb in het vinden van de juiste match met kennisinstellingen, docenten en studenten. De betrokken mkb’ers kunnen sneller, gemakkelijker en beter bediend worden door de kennisinstellingen, doordat ze niet zelf alle kennisinstellingen hoeven te kennen en hun vraag niet overal neer hoeven te leggen. Bovendien zorgt dit ervoor dat de kennisinstellingen alleen die opdrachten oppakken die goed passen bij hun profiel, expertise en hun studenten. De wens is dat het mkb hierdoor meer gebruik gaat maken van het innovatiepotentieel van de kennisinstellingen en het innovatieniveau in de regio daarmee wordt verhoogd. Voor de mkb’ers zorgt dit ook  voor contact met de juiste groep toekomstige werknemers, wat in een krappe  arbeidsmarkt erg interessant is.

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: NHL Stenden, Van Hall Larenstein, ROC Friese Poort, ROC Friesland College
  • Eerstelijnsorganisatie: Ynbusiness
  • Type experiment: inside-out en outside-in
  • Regionale impact: Friesland
  • Looptijd: 9 januari 2023 – 31 mei 2023
  • Contactpersoon: Dennis Carton, Ynbusiness, denniscarton@ynbusiness.nl