Skip to content

De TECHNIC-HUB zet zich in om sociale en technologische innovaties te stuwen bij mkb-bedrijven in de maakindustrie. Dit gebeurt door middel van onderwijs — dat in samenwerking met en op basis van input uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven — en onderlinge kennisdeling.

De TECHNIC-HUB biedt twee nieuwe bbl-opleidingen: ‘mechatronica’ en ‘machine-operator’. Studenten ontwikkelen hierin actuele vaardigheden die aansluiten bij de smart industry-vraagstukken, ingebracht door het mkb. Daarnaast zijn er LLO-programma’s voor de werknemers van de betrokken mkb-bedrijven en die van collega-bedrijven. In samenwerking met de andere noordelijke kennisinstellingen worden er masterclasses en andere vormen van kennisdeling en -ontwikkeling verzorgd.

Bedrijven brengen eigen vraagstukken, kerndilemma’s en kennis in. Vraagstukken kunnen liggen op het terrein van robotica, sensortechnologie en (voorspelbaar) onderhoud (bijv. wat kan een werknemer wel/niet zelf aan onderdelen vervangen en hoe ga ik om met storingen?). Hieruit volgen nieuwe praktische oplossingen en toepassingsmogelijkheden. Zo komen meerdere perspectieven samen en is er ruimte voor reflectie, omdat bedrijven en kennis/onderwijsinstellingen ook kennismaken met de vraagstukken en oplossingen van collega-bedrijven die deelnemen. Bedrijven en kennis/onderwijsinstellingen ontwikkelen zich daarmee in de richting van een lerende organisatie.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Noordelijke bedrijven in het algemeen, en de mkb-bedrijven in de maakindustrie in het bijzonder, innoveren onvoldoende en blijven achter t.o.v. andere delen van Nederland en Europa. Er is een inhaalslag nodig door meer gezamenlijk te gaan innoveren (sociale en technologische innovatie). Clustervorming, kenniscirculatie en -valorisatie zijn hierbij sleutelbegrippen. Daarom jaagt dit experiment clustervorming, sociale en technologische innovatie aan.

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

Aan de hand van extra investeringen door nieuwe instroom van bbl-studenten — die een extra dag opleiding krijgen — en het organiseren van kennisdeling, bevordert het experiment samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

 

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: Hanzehogeschool, NHL Stenden, Alfa College, ROC Friese poort, Noorderpoort
  • Eerstelijnsorganisatie: Ynbusiness
  • Aantal betrokken bedrijven: 25
  • Type experiment: outside-in en inside-out
  • Regionale impact: Drenthe, Friesland en Groningen
  • Looptijd: 29 november 2022 – 29 september 2023
  • Contactpersoon: Suzanne van Wylick, svanwylick@rocfriesepoort.nl