Skip to content

De groene sector in Noord-Nederland kent veel diversiteit. Het netwerk van de sector is groot en er wordt veel samengewerkt met het mkb, met als gevolg een overvloed aan overlegstructuren en samenwerkingsvormen. Hoe kan de samenwerking effectiever en efficiënter worden georganiseerd, met als doel meer innovatie voor de regio?

Het experiment Van Parels naar Portaal wil een groen portaal, of een groene etalage, ontwikkelen met daarin de kenmerken waaraan een goedwerkend format op het vlak van innovatie van bedrijven en kennisinstellingen moet voldoen. Door deze inzichten en kenmerken met elkaar uit te wisselen en ook te kijken naar successen in andere sectoren (bijvoorbeeld de technieksector), kunnen kennisinstellingen van elkaar leren. Georganiseerde ontmoetingen met het mkb — zoals Meet in Green — zullen hieraan bijdragen. Dit alles met het doel om het bedrijfsleven beter te kunnen bedienen.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

De maatschappij kampt met diverse uitdagingen. Stikstof, biodiversiteit, energieverbruik en CO2 zijn enkele aandachtsgebieden die onlosmakelijk verbonden zijn aan het agro-domein. De neiging is om van het bedrijfsleven of de overheid te verwachten om met een panklare oplossing te komen, maar daarvoor zijn de vraagstukken te complex en van (te) veel factoren en actoren afhankelijk. 

In het Noorden beschikt het Groene Onderwijs over een sterk netwerk. Zowel onderling als met overheids- en maatschappelijke organisaties, en niet zelden hebben docenten een eigen bedrijf naast hun baan in het onderwijs. Naast doceren vindt binnen het hbo onderzoek plaats door docent-onderzoekers en studenten en timmert het mbo aan de weg met ‘praktoren’ en worden vraagstukken ‘hybride’ aangepakt. Dit zijn gunstige ontwikkelingen en waarschijnlijk kansrijk om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden. 

We zijn op de goede weg, maar het kan beter. Hoe precies, dat is een zoektocht die we met dit experiment handen en voeten willen geven, door ‘succesvolle’ initiatieven onder de loep te nemen en te analyseren. Concreet is dan de onderzoeksvraag waar kennisvalorisatie vanuit het onderwijs richting bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties is opgetreden en wat de succesfactoren waren.

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

Via het experiment Van Parels naar Portaal kan de verbinding (tweezijdig) naar het mkb beter worden gelegd en kan de kennis worden vertaald naar nieuwe toepassingsgebieden. Het zijn momenteel vaak ‘losse parels’ die tot een mooie ketting kunnen worden geregen. Er kan ook worden gewerkt aan complexe problemen uit het werkveld.

Door voor het Nieuw Groen Ondernemen enkele transities onder de loep te nemen en hierbij te onderzoeken wat de onderliggende factoren zijn die bepalen of het een parel of een flop wordt, kunnen we als groene instellingen tot nieuwe proposities voor het mkb komen die voor onderzoek en/of onderwijs, maar met name voor het mkb tot toegevoegde waarde zullen leiden. 

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: Terra, Van Hall Larenstein
  • Eerstelijnsorganisaties: GroBusiness, Ynbusiness, Ik Ben Drents Ondernemer
  • Type experiment: inside-out en inside-in
  • Regionale impact: Drenthe, Friesland en Groningen
  • Looptijd: 9 januari 2023 – 31 augustus 2023
  • Contactpersoon: Martin Wijnia, martin.wijnia@hvhl.nl