Skip to content

Als we kijken naar de uitdagingen binnen het huidige zorglandschap — en dan met name het personeelstekort — is de roep om technologische innovatie groot. Het experiment Zorgtechnologie is er om de samenwerking tussen kennisinstellingen, mkb-bedrijven en Z&W-organisaties te versterken en zo vernieuwing binnen de zorg mogelijk te maken.

Achtergrond experiment

Veel mensen met een zorgopleiding verlaten al vrij snel de zorgsector: 30-40% doet dit na twee jaar. Blijkbaar biedt de zorg een te weinig interessant carrièreperspectief. Meer aandacht voor het (digitaal) innoveren kan van zorg- en welzijnsorganisaties een interessantere werkgever maken. Digitale innovaties leiden namelijk tot meer actie op de werkvloer en bieden ‘high potentials’ andere carrièrepaden binnen de sector. Een bewust beleid gericht op het (behoud van) human capital in de zorg is hoe dan ook sterk nodig. 

Hoewel zorgorganisaties graag meer willen experimenteren en vernieuwen, is er sprake van een ‘catch-22’: door de hoge druk in de zorg is het vaak moeilijk de tijd en ruimte te creëren om tot een duurzame inzet van innovatieve toepassingen te komen. De huidige ervaringen in het werkveld leert dat veel (digitale) zorgtechnologie nog onvoldoende geïntegreerd raakt in zorgprocessen en in het zorgonderwijs. Daarnaast wordt het zorg- en onderwijspersoneel te weinig bij deze innovatieve processen betrokken; iets wat leveranciers van zorgtechnologie (mkb) nog te veel over het hoofd zien, maar juist een belangrijke ondersteunende rol in kunnen nemen.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Op het thema technologische innovatie in de zorg wordt de rol van de regionale kennisinstellingen nog te weinig onderkend door veel praktijkorganisaties. Mbo/hbo zijn in de beeldvorming vooral ‘scholen’, terwijl de aanwezige deskundigheid rondom het genereren van praktijkgerichte kennis en het doen van praktijkonderzoek nog wel eens over het hoofd wordt gezien. De universiteit staat te weinig bekend als een kennisinstelling die ook in de praktijk veel onderzoeksactiviteiten verricht. Met dit experiment ligt er een unieke kans om vanuit mbo, hbo en wo een steviger rol te pakken in deze kennisvalorisatie en zich hierop — gezamenlijk — te profileren. Met name richting het mkb, dat ook in deze sector nog relatief weinig de verbinding met kennisinstellingen opzoekt t.b.v. product- en dienstinnovatie.

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

Tijdens het experiment krijgt het mkb ondersteuning bij de huidige ontwikkeling van hun product- en dienstenaanbod, waardoor zij Z&W-organisaties beter kunnen bedienen in het implementeren van hun (digitale) toepassingen. Daarnaast stimuleert het experiment co-creatie met het mkb om toepassingen voor versnelde innovatie in het Z&W-onderwijs te bieden. Zo kunnen bedrijven meer impact leveren in de Noord-Nederlandse transitie die nodig is binnen zorg en welzijn.

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: NHL Stenden, ROC Friesepoort, Frieslandcollege
  • Eerstelijnsorganisatie: –
  • Regionale impact: Friesland
  • Looptijd: 9 januari 2023 – 1 september 2023
  • Contactpersoon: Peter van Kampen, p.r.van.kampen@rug.nl