Skip to content

KONNECT vergroot de noordelijke innovatiekracht

en brengt onderwijs en mkb dichter bij elkaar

In het Noorden weten we van aanpakken. We hebben goede denkers en misschien nóg wel betere doeners: mensen die kennis opdoen, ontwikkelen en toepassen in de praktijk. Met meer dan 30 kennisinstellingen in Noord-Nederland — van mbo tot wo — zijn we dan ook gebaat bij een goede samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

KONNECT wil deze samenwerking stimuleren. Ons doel is om mkb-bedrijven effectiever te laten samenwerken met kennis- en onderwijsinstellingen voor meer innovatie in de noordelijke regio. Zo bouwen we mee aan een sterk innovatie-ecosysteem.

onze werkcyclus

Bij KONNECT draait het om experimenteren. We willen leren hoe Noord-Nederlandse kennisinstellingen samen met bedrijven meer innovatie creëren.

Tijdens het leerproces doorlopen we deze onderdelen:

Onze innovatie-thema’s

Wie wil innoveren, kiest voor verandering. Als de noordelijke kennisinstellingen willen bijdragen aan een gezonde, groenere en innovatieve regio – zoals beoogd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – moeten we inzetten op de veranderingen die daarvoor nodig zijn. De experimenten van KONNECT sluiten daarom aan bij de transities van de noordelijke RIS3:

van een lineaire naar een circulaire economie

van fossiele naar hernieuwbare energie

van zorg naar (positieve) gezondheid

van analoog naar digitaal

Wat leren we tijdens onze experimenten? Welke mensen zijn betrokken en wat is hun valorisatie-ambitie? Op de pagina’s van onze experimenten vertellen we je meer.

Experimenten