Skip to content

Skills to Konnect DOTS

Vier trainingen in de hard skills van een Konnector

Dit programma is afgelopen, je kunt je niet meer aanmelden.

Waar Konnecting the DOTS ons heeft geïnspireerd en kennis heeft bijgebracht, gaan we een volgende stap zetten tijdens het trainingsprogramma Skills to Konnect DOTS! Tijdens vier trainingen leer jij vaardigheden om goede samenwerkingen te smeden en te versnellen. Wat we je in ieder geval kunnen beloven: we gaan hands-on aan de slag, zodat je écht beter wordt in het bouwen aan het innovatielandschap in Noord-Nederland.

We zoomen in op de juridische kant van samenwerkingen en innovaties, gaan aan het werk met communicatievraagstukken, verdiepen ons tijdens de derde training in financiële aspecten van samenwerkingen en sluiten af met de projectmatige kant.

Voor wie

Skills to Konnect DOTS is een exclusief trainingsprogramma, bedoeld voor:

 • KONNECT-managers en partners: KONNECT-managers mogen twee collega’s uitnodigen binnen hun organisatie
 • Trainees van Vonk, vanuit verschillende programma’s werkzaam aan de RIS3-transities in Noord-Nederland
 • Ondernemers: KONNECT-managers en trainees mogen een introducé uit het bedrijfsleven voordragen. Uiteraard zijn alle noordelijke ondernemers welkom om zichzelf in te schrijven!

In samenwerking met Vonk

Vonk verzorgt het trainingsprogramma Skills to Konnect DOTS. Als expert in het ontwikkelen en coördineren van traineeprogramma’s, geven zij allerlei trainingen en workshops, die erom bekend staan dat ze goed en direct toepasbaar zijn in het dagelijks werk.

Tijdens het trainingsprogramma komen verschillende toonaangevende experts aan bod.

Programma

Maandag 25 september 2023 – Het Paleis (Boterdiep 111, Groningen)

Waar moet je op letten als organisaties een samenwerking met elkaar aangaan? Hoe kun jij van het begin zorgen dat je een samenwerking in goede banen leidt, en zelfs de samenwerking versterkt door de juiste juridische instrumenten in te brengen?

Tijdens de training Juridisch verantwoord innoveren krijg je niet alleen antwoord op deze vragen, maar ga je actief aan de slag met tools en documenten waar je in jouw werk als innovatieversneller profijt van blijft hebben.

Spreker: Marie-José Bonthuis

Marie-José Bonthuis is IT/Privacy Jurist, eigenaar van Privacy1 (incl. escaperoom ‘Hack the Room’) in Groningen, auteur van ’50 misverstanden over de AVG’ (Wolters Kluwer), podcastmaker van ‘PrivacyHack!’ en promovenda bij het UMCG (privacy in samenwerkingsverbanden).

Al met al een juridische duizendpoot met de voeten in de klei die op een laagdrempelige en praktische manier inspireert en ondersteunt op het gebied van contracten, security en privacy.
Na de trainingsdag weet je precies waar je op moet letten, en wat de misverstanden zijn, als je persoonsgegevens verwerkt (al dan niet met meerdere partijen) en kun je daar, door middel van een juridische routekaart, direct mee aan de slag. Vergroot je juridische vaardigheden tijdens innovatieve trajecten met deze opleidingsdag ‘Juridisch verantwoord innoveren’.

Onderwerpen die aan bod gaan komen:

– Rollen ten aanzien van verwerken van persoonsgegevens en aansprakelijkheid (incl. contracten, algemene voorwaarden, eigenaarschap van gegevens etc.), met name in samenwerkingsverbanden;
– Privacy by design innoveren (routekaart)
– Vergroot je weerbaarheid t.a.v. cyberdreigingen door te kijken door de ogen van een hacker (activiteit: Hack the Room)

Donderdag 12 oktober 2023 – Het Paleis (Boterdiep 111, Groningen)

Wanneer je mensen wilt samenbrengen, is communicatie essentieel. Maar spreken we allemaal ‘dezelfde taal’? En hoe verbinden we samen nog meer partijen aan ons gemeenschappelijke doel?

Tijdens de training Effectieve communicatie leer je te bepalen wat voor jouw project of programma het beste werkt en hoe je daar handen en voeten aan geeft. Je leert je communicatiewens te bepalen en krijgt inzicht in de stappen die komen kijken bij het opstellen van een communicatieplan. Natuurlijk ga je ook aan de slag met deze stappen!

Spreker: Els de Maeijer

Samen met jou zoek ik uit hoe communicatie het beste georganiseerd kan worden. Ik maak jou en je collega’s bewust van de kracht van het doelgericht kiezen voor bepaalde communicatieve vormen, met name in samenwerkingsverbanden met grote diversiteit. Immers, samenwerken en kennis delen is noodzakelijk om complexe vraagstukken op te lossen, maar succesvol samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. 

 
De focus ligt op openheid en vertrouwen. Ik graaf naar de onderliggende veronderstellingen in de keuze voor een bepaalde communicatievorm en geef je inzicht in op welke manier je taal kunt gebruiken om te laten zien wie je bent. 
 
Ik ben doctor in de taalkunde en innovatiemanagement en gespecialiseerd in samenwerkingen tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven. Met Whatelse Communications & Consultancy train, begeleid en faciliteer ik groepen mensen en individuen die graag impact willen maken met hun communicatie. Daarnaast doceer en coach ik technisch bedrijfskundigen in opleiding (Fontys Hogeschool). Creativiteit, humor en doortastendheid is wat je van mij kunt verwachten.

Donderdag 2 november 2023 – Van Swinderen Huys (Oude Boteringestraat 19, Groningen) 

Als de intentie er is om een gezamenlijk project of programma te realiseren, moet er ‘geconcretiseerd’ worden. Wat gaat er precies gebeuren, wanneer en door wie, en last but not least: wie gaat ervoor betalen? 
 
Tijdens de training Financiën en Subsidies leer je hoe jij financiering voor complexe projecten en programma’s realiseert. We duiken in het belang van begrotingen en de rol van subsidies, zodat jij aan het einde van deze training beter in staat bent om innovatieve samenwerkingen te realiseren en te versnellen.
 
Sprekers: Joep Hoveling en Peter Hofman
 
 
Joep Hoveling is al tien jaar werkzaam bij het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de subsidieverstrekker van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen). Als projectmanager bij het team Programmamanagement en secretaris van de Deskundigencommissie (die subsidieaanvragen beoordelen), ontwikkelt hij subsidies die optimaal uitnodigen en uitdagen om bij te dragen aan de doelen en ambities van de noordelijke regio. Daarnaast zet hij zich in om partijen in de triple-helix bij elkaar te brengen via de Matrix N-NL.
 
 
 
 
 
 

Peter heeft jaren in de zorg en daarvoor in de energiesector gewerkt en kent de grote systeemveranderingen als geen ander. Naast de financiële directievoering in een groot zorgbedrijf heeft Peter zich vrij snel ingezet voor het opzetten van een professionele zorgverkoop binnen de zorginstellingen.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt een belangrijke rol en Peter zal zich altijd inzetten tot het verbinden van organisaties die dit ook nastreven. Het verbinden van inhoudelijke doelen en financiële randvoorwaarde heeft zijn bijzondere aandacht.

 

Donderdag 30 november 2023 – Het Paleis (Boterdiep 111, Groningen)

“Hoe het spel gespeeld wordt….” Op 30 november staan we stil bij projectmanagement. Hier komen veel elementen van de voorgaande trainingen samen. Hoe ga je om met verschillende belangen? Wat is er nodig om van gesprekstafels tot concrete actie te komen? Hoe regel je vervolgens de financiering en leg je de afspraken vast?

In de ochtend gaan we in gesprek met iemand die gepokt en gemazeld is in het oplossen van complexe vraagstukken en het overbruggen van meningsverschillen. Vervolgens gaan we dieper in op de stappen die je over het algemeen moet doorlopen bij het managen van een project.

’s Middags gaan we met elkaar ervaren hoe het spel in de praktijk gespeeld wordt, door in groepen te werken aan een concrete case. Hierbij zullen we ondervinden hoe standpunten kunnen verschuiven. We sluiten de dag gezamenlijk af met het delen van de resultaten en de opgedane inzichten. De dag staat onder leiding van Daan Bultje.

Spreker: Daan Bultje

Daan Bultje (1981) werkt vanuit de Fryske Flekspool aan complexe vraagstukken bij Friese overheden. Momenteel is hij programmamanager Stikstof voor de provincie Fryslân en geeft hij vorm aan de kennis en innovatieagenda van het Frysk Programma Landelijk Gebied. Eerder was hij directeur van het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland en gaf hij mede vorm aan grote samenwerkingsverbanden zoals Hi!Noord, Tijd voor Toekomst, Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland.


Gastspreker: Hans Alders

Hans Alders trad in 1973 aan als fractiesecretaris gemeenteraadsfractie PvdA in Nijmegen. Hij was fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Gelderland in 1982, vervolgens Tweede Kamerlid en Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu tijdens kabinet Lubbers 3.

Van 1994 tot 1996 was hij directeur United Nations Environment Programme in Europe.

Tot zijn CV behoort ook:

 • 1996 tot 2007 Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.
 • 2008 tot 2015 Voorzitter van Energie-Nederland (eerste (SER) energieakkoord).
 • 2015 tot 2018 Nationaal Coördinator Groningen.

In 2007 werd hij directeur van zijn eigen adviesbureau Hans Alders Procesregie & Advies om zich te buigen over vraagstukken omtrent luchtvaart (Schiphol, Eindhoven en Lelystad) en landbouw. Daarnaast werd hij toezichthouder bij ProRail en voorzitter van pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Sinds 2018 is Hans Alders tevens voorzitter van:

 • RvC ProRail en RvC AOG
 • Bestuur Landgoed Fraeylemaborg
 • RvT Zeehondencentrum in Pieterburen
 • Werelderfgoedcentrum

Praktische informatie

 

Je kunt je niet meer aanmelden voor dit programma.

 • Alle trainingsdagen vinden plaats van 9.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. De inloop is vanaf 8.30 uur.
 • De trainingsdagen worden telkens gehouden in Groningen; kijk per training wat de exacte locatie is.
 • Als je niet het volledige programma wilt/kunt volgen, is het ook mogelijk om slechts één of een deel van de trainingen te volgen. Laat ons in dat geval weten waar je voor kiest in het veld ‘Opmerkingen’ in het aanmeldformulier.
 • Let op: deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Wanneer je geen gebruikmaakt van je gereserveerde plek, zullen we de kosten (€ 995,- per deelnemer) doorbelasten.