Skip to content

Experimenteren, dat is voor Ynbusiness de kern van het programma KONNECT. Een programma waarbij onder meer de Noordelijke onderwijsinstellingen worden uitgedaagd om de afstand tussen onderwijs en ondernemers te verkleinen. Met als doel om de innovatiekracht in Noord-Nederland te vergroten.

(Dit artikel is verschenen in het magazine Ondernemend Friesland)

Binnen Konnect voert Ynbusiness een aantal experimenten uit om te onderzoeken wat goede werkwijzen zijn om MKB en Kennisinstellingen beter te laten samenwerken. Tijd, Taal en Toegang, de zogenaamde 3T’s, blijken daarin belangrijke struikelblokken te zijn. Er zit een enorm tijd en tempoverschil tussen hoe beide werelden werken. Kennisinstellingen zijn gebonden aan curricula en moeten lang en ver vooruit plannen om zaken te kunnen organiseren. MKB’ers moeten vaak inspringen op actuele thema’s, waar direct iets mee moet gebeuren. “Het is lastig om beide werelden bij elkaar te brengen. Ze kunnen niet zonder elkaar, al was het maar omdat de één de leverancier is van het toekomstig personeel van de ander. Maar met elkaar is vaak ook een uitdaging. Door Tijd, Taal en Toegang in dit experiment wel op elkaar af te stemmen hopen we een manier te vinden om dit te doorbreken”, zegt Dennis Carton – directeur Ynbusiness.

Binnen 1 dag zoveel mogelijk resultaat voor het MKB behalen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Friesland staat voor grote uitdagingen op het gebied van AVG/cyber en energietransitie/circulaire economie. Er is veel wet- en regelgeving waar bedrijven aan moeten voldoen maar het is vaak een geval van door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Daarom voert Ynbusiness, de eerstelijns organisatie voor het Friese MKB, een aantal experimenten uit om ondernemers hiermee te kunnen helpen. Één van de experimenten is gericht op vanuit verschillende disciplines en op mbo en hbo niveau samen te werken om een bepaalde uitdaging samen met het MKB snel aan te pakken. In dit geval gaat het om AVG/cyberweerbaarheid enerzijds en om energietransitie/circulaire economie anderzijds.

Onder de vlag van Konnect werkt Ynbusiness in dit experiment samen met de kennisinstellingen NHL Stenden, Friese Poort en Friesland College om te onderzoeken of deze werkwijze geschikt kan zijn als samenwerkingsmodel. In dit experiment gaan “A-teams” van mbo en hbo studenten bij MKB’ers langs om hen voor te lichten en op het gebied van AVG/Cyber en Energietransitie/Circulaire Economie. Dit gebeurt in de vorm van mini-stages van één dag. De studenten zijn vooraf getraind door externe partijen, waaronder Yspeert Advocaten, de MKB Cybercampus, Ekwadraat en Verening Circulair Friesland zodat ze de juiste praktijkkennis hebben om de MKB’ers goed te kunnen adviseren. Uit het experiment moet blijken in hoeverre studenten MKB’ers in één dag kunnen helpen met dit soort complexe vraagstukken.

“MKB’ers zien door de bomen het bos niet meer op bovengenoemde thema’s. Er speelt veel wat betreft wet- en regelgeving en niet iedere oplossing is voor ieder bedrijf de juiste. Er zijn al veel tools beschikbaar om MKB’ers inzicht te geven in acties die ze kunnen ondernemen maar niet iedere MKB’er is zich hiervan bewust. Met een aantal snel te nemen stappen kan er al voortgang worden geboekt”, zegt Corrie Ponne van Ynbusiness.

AVG/cyberweerbaarheid

De wereld wordt steeds meer digitaal. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het bedrijfsleven. Sinds de invoering van de AVG wetgeving in 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn bedrijven verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en deze op een veilige manier te verwerken. Dit betekent onder meer dat bedrijven passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om persoonsgegevens te beveiligen. Data inventarisatie, privacy beleid, een verwerkingsregister van persoonsgegevens, datalek protocollen – het zijn allemaal zaken die een belletje doen rinkelen. Maar wat de ondernemer er voor zijn bedrijf nu precies mee moet doen is vaak nog onduidelijk. De studenten gaan hier met de ondernemer mee aan de slag en beschikken over verschillende formats die direct ingevuld kunnen worden om zo te voldoen aan de AVG.

Cyberweerbaarheid is daarnaast van groot belang omdat bedrijven steeds vaker te maken krijgen met cybercriminaliteit, zoals phishing, malware en ransomware. Het is daarom belangrijk om als bedrijf te investeren in goede beveiliging, bijvoorbeeld door het gebruik van goede antivirussoftware, het uitvoeren van regelmatige back-ups en het trainen van medewerkers in het herkennen van verdachte e-mails en links. De studenten zijn hiervoor getraind door de MKB Cybercampus en gaan onder meer aan de slag met het uitleggen van wachtwoordbeleid, laptopbeveiliging, websitebeveiliging, toegang tot databases en de digitale voetafdruk van een bedrijf op internet.

Energietransitie/circulaire economie

Ook op het gebied van de Energietransitie en Circulaire Economie is er nog veel winst te behalen voor het MKB. Veel ondernemers zien wel de noodzaak, maar weten niet goed hoe ze hiermee aan de slag moeten. De studenten gaan daarom bij de MKB’ers langs om hen voor te lichten over de verschillende mogelijkheden voor onder meer een rendabele circulaire bedrijfsvoering. Zo hebben ze bijvoorbeeld een compact overzicht van mogelijke businessmodellen die de ondernemer kan kiezen en de verdienmodellen die daarbij passen om bewustzijn te creëren over de kansen die dit kan bieden. Verder hebben ze kennis vergaard over het verminderen van energieverbruik, isolatiemaatregelen, de toepassing van LED verlichting en investeringen in duurzame energie. Hiervoor hebben de studenten een masterclass gevolgd van onder andere Ekwadraat, Circulair Friesland en de financieringsexpert van Ynbusiness, Arjen Schol.

Het is de bedoeling dat de studenten de MKB’ers bewust maken van de uitdagingen op deze vlakken en hen laten ervaren welke eerste stappen er al mogelijk gezet kunnen worden. Hiermee wordt geëxperimenteerd hoe er op andere manieren samengewerkt kan worden met het MKB, buiten de standaard opdrachten en lange stages om. “Het is best een uitdaging om binnen het onderwijs ruimte te vinden voor dergelijke initiatieven. Maar we weten dat ze belangrijk zijn om studenten ook dat deel praktijkervaring op te laten doen” zegt Hendrik Jan Hoekstra van het Friesland College (Firda).

De eerste stappen worden gezet, bewustwording wordt gecreëerd en bedrijven worden vervolgens doorverwezen naar expertpartijen in Friesland wanneer ze verdere stappen willen zetten.

Aanmelden voor dag met studenten

Friese MKB’ers met uitdagingen op het gebied van AVG/Cyberweerbaarheid of Energietransitie/Circulaire economie kunnen zich aanmelden om begin juni een groep van 4 studenten op bezoek te krijgen. Tijdens één dag gaan de studenten de ondernemer praktisch helpen om zoveel mogelijk stappen te zetten op deze gebieden. Praktisch en hands-on. Kosteloos voor de MKB’er maar deze moet wel tijd beschikbaar hebben om die dag de vragen van studenten te kunnen beantwoorden zodat ze hun impact zo maximaal mogelijk kunnen laten zijn.

In dit experiment is plek voor 30 bedrijven die ondersteuning zoeken op het gebied van AVG/Cyberweerbaarheid en 30 bedrijven voor Energietransitie/Circulaire economie. Bedrijven kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar info@ynbusiness.nl en krijgen daarna meer informatie over de procedure.