Skip to content

Noordelijke ondernemers die met problemen kampen, kunnen bij het Skills Lab terecht voor advies. Binnen dit experiment werken studenten van verschillende kennisinstellingen en niveaus samen aan financiële en marketingcommunicatie gerelateerde oplossingen voor uiteenlopende bedrijfssituaties. De uitkomsten pitchen zij zelf aan de betrokken ondernemers en achteraf reflecteren ze wat er goed ging en beter kan. Het doel is om met hun kennis en skills een steentje bij te dragen aan het ondernemerschap in Noord-Nederland.

Studenten van het lab voeren praktijkopdrachten uit voor mkb’ers, die aangesloten zijn bij de Growing Emmen community (en eventueel daarbuiten); Growing Emmen is een locatie en community in Emmen waar zzp’ers, klein mkb en startups uit diverse branches hun onderneming hebben gevestigd.

Wat gaan we met dit experiment oplossen?

Het Skills Lab wil kennisinstellingen meer en beter laten reageren op de hulpvragen en -behoeftes van de regionale ondernemers. Daarnaast zal het Skills Lab onderzoeken hoe klein mkb en zzp’ers zich beter kunnen profileren in de huidige hectische markt van social media en andere communicatiemiddelen. Wat hebben zij nodig wat de kennisinstellingen kunnen bieden? Het Skills Lab is met name bedoeld voor Ondernemerschap, Marketing & Communicatie: dit zijn middelen die de doelen van de RIS3-thema’s voor de gemiddelde mkb’er concreter kan maken. Wat doen zij al op het gebied van bijvoorbeeld de circulariteit? Hoe kunnen zij deze boodschap goed communiceren met hun stakeholders? Hoe werk je als mkb’er aan je imago?

Hoe draagt dit experiment bij aan de noordelijke innovatiekracht?

Ondernemers uit de regio worden door het Skills Lab direct geholpen met het advies ter verbetering van hun bedrijfsvoering. Het experiment zal ook toetsen in hoeverre deze werkwijze invloed heeft op het behoud van studenten in de regio (meer studenten die in de doorlopende leerlijn gaan), met als bijvangst een hogere kwaliteit van het vervullen van de opdrachten voor het mkb, waardoor het bedrijfsleven zich verder kan ontwikkelen.

Experiment specificaties

  • Kennisinstellingen: Drenthe College , NHL Stenden
  • Eerstelijnsorganisatie: Ik Ben Drents Ondernemer
  • Aantal betrokken bedrijven: 6
  • Type experiment: outside-in en inside-out
  • Regionale impact: Drenthe en Groningen
  • Looptijd: 9 januari 2023 – geen einddatum ingevuld
  • Contactpersoon: Liesbeth Horstmann,  l.horstmann@drenthecollege.nl

Interview

“Het Skills Lab zet ondernemers in hun kracht”

Ondernemers die voor meerdere uitdagingen staan — bij het Skills Lab weten ze er wel raad mee. Mkb’ers uit de regio kunnen bij dit leerinitiatief terecht voor advies. Een oud-ondernemer maakt eerst een probleemanalyse van de bedrijfssituatie, waarna studenten aan de slag gaan met concrete oplossingen. NHL Stenden, Drenthe College, IBDO en Growing Emmen slaan hiervoor de handen ineen.

Lees meer

Liesbeth Horstmann (Drenthe College) & Dènis Assen (Growing Emmen)