Skip to content

Ondernemers die voor meerdere uitdagingen staan — bij het Skills Lab weten ze er wel raad mee. Mkb’ers uit de regio kunnen bij dit leerinitiatief terecht voor advies. Een oud-ondernemer maakt eerst een probleemanalyse van de bedrijfssituatie, waarna studenten aan de slag gaan met concrete oplossingen. NHL Stenden, Drenthe College, IBDO en Growing Emmen slaan hiervoor de handen ineen.

“Je hoort altijd de goede verhalen, de bedrijven die het voor elkaar hebben en waar je als student veel van kunt leren”, vertelt Liesbeth Horstmann van het Drenthe College. “Bij het Skills Lab worden studenten ook eens met de andere kant geconfronteerd. De realiteit is dat dingen soms misgaan in een bedrijf — wat doe je dan?”

In het kader van KONNECT fungeert het Skills Lab als experiment om kennisinstellingen en bedrijven beter te helpen samenwerken. Liesbeth is één van de initiatiefnemers: “De aanleiding voor dit experiment was een aantal concrete voorbeelden van ondernemers uit de regio met een concrete hulpvraag en bij IBDO en Growing Emmen bekend waren. Ondernemers komen zo via de community bij ons terecht. Een oud-ondernemer, die bij het Lab is betrokken, houdt een intakegesprek om te onderzoeken waar de knelpunten zitten. Denk aan financiële problemen, een gebrek aan reclame, plannen die in de praktijk lastig uit te voeren zijn, enz. Alle financiële kwesties gaan naar de studenten van de Finance & Control opleiding van NHL Stenden. Vraagstukken die gerelateerd zijn aan marketing, communicatie en marktonderzoek gaan ook naar het Drenthe College. Hier komt een adviesplan uit voort en mogelijk hulp bij de uitvoering.”

Liesbeth Horstmann (Drenthe College) & Dènis Assen (Growing Emmen)

Vanuit Growing Emmen is Dènis Assen betrokken bij dit experiment. Hij is de oprichter van de ‘ondernemersbroedplaats’ Growing Emmen en zet zich in voor nieuw en vernieuwend ondernemerschap in en vanuit de regio. “Binnen de community werken ondernemers en diverse partnerorganisaties samen om elkaar sterker te maken”, vertelt Dènis. “Antwoorden op (hulp)vragen van ondernemers zijn hier snel gevonden.”

Sterker ecosysteem

De groep ondernemers die voor uitdagingen staat, blijkt groot: “Er zijn op het moment tweeduizend ondernemers in de regio die het zwaar hebben, dat is ruim twintig procent”, zegt Liesbeth. “Hoe mooi zou het zijn als wij hier als kennisinstelling iets in kunnen betekenen? Om een voorbeeld te geven: onze studenten zijn ontzettend veel bezig met social media, terwijl we in de praktijk zien dat veel ondernemers nog op afstand staan van deze en andere vormen van digitale marketing. Als we studenten hier een rol in geven, creëren we een situatie waarin beide partijen van elkaar leren en samen op zoek gaan naar verbetering.”

Hoewel het Skills Lab experiment niet direct aansluit bij de RIS3-thema’s van KONNECT, is het volgens Liesbeth wel een belangrijke toevoeging: “Als je de levensvatbaarheid van ondernemers vergroot, versterk je ook het ecosysteem. Het is belangrijk om te zorgen dat je goed mkb om je heen hebt en dat ondernemerschap wordt beloond. We hebben mekaar nodig om het systeem gezond te houden. Ik vind het ook goed dat studenten dit inzien en leren om oplossingen te vinden wanneer ze nodig zijn.”

Dènis voegt toe: “De mbo- en hbo-studenten werken samen in onze hybride leer-/werk omgeving. Dit is een laagdrempelige omgeving waar ondernemers en studenten elkaar ontmoeten en samenwerken. Met de juiste begeleiding ontwikkelen ze de benodigde vaardigheden om in het mkb werkzaam te zijn — als werknemer of als ondernemer. En dat is belangrijk voor de regio.”

“Ik hoop met dit experiment te onderzoeken hoe wij mkb-bedrijven in een eerder stadium kunnen helpen en toegankelijker voor ze worden”, vervolgt Liesbeth. “Ideaal zou zijn als ondernemers aan de bel trekken en vragen stellen aan kennisinstellingen. Volgens mij moet het mbo-onderwijs zich ook veel meer in die richting ontwikkelen en dichter bij het werkveld komen te staan; dat de docent vooral een coach wordt, die studenten de praktijk laat ondervinden en bijstuurt.”

Blauwdruk voor de toekomst

Voor de toekomst van het Skills Lab denkt Liesbeth groot: “Als het aan mij ligt, bestaat het Skills Lab over een aantal jaar nog steeds, maar dan met meer studenten en een bredere aanpak. Niet alleen met studenten van Finance & Control via NHL Stenden en Marketing en Communicatie via Drenthe College, maar ook met studenten Commerciële Economie en Bedrijfskunde. Op die manier kunnen we steeds verder en beter in de adviesrol duiken. Misschien dat ze vanuit NHL Stenden een soort advies kunnen schrijven en dat we bij het Drenthe College helpen met de uitvoering ervan? Hoe dan ook, ik denk zeker dat we dit in de toekomst nog steeds willen en zullen uitbouwen.”

Wanneer is het experiment eigenlijk geslaagd? “Als we een blauwdruk hebben die we kunnen kopiëren naar andere regio’s”, vinden beiden. Liesbeth: “Ik droom ervan dat het Skills Lab een succes wordt en dat we het elders mogen uitrollen. Ik gun dit nog meer plaatsen.”

Lees meer over het Skills Lab experiment